Vyberte si z našich služieb

CEnník Prác

KONZULTÁCIE
50 €/h
Nezáväzná konzultácia
Analýza stavu
Zváženie možností
ANALÝZA STAVU A VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY
800 €
Konzultácie v cene
Analýza stavu v organizácie
Vypracovanie detailnej CP
Prezentácia riešenia
ČLOVEKODEŇ
320 €
Programovacie práce
Školenie
Návrh riešenia
Konzultácie
Väčšina prác je účtovaná na základe cenovej ponuky.

Cenník našich produktov nájdete na ich podstánkach.

Uvedené ceny sú bez DPH.